Αλλαγή Νοοτροπίας

ΙόΦ B9

Η ζωή μας όλη, κι ότι αυτή μας δίνειgym back years
είναι για καλό μας κι έχουμε ευθύνη
η ζωή μας όλη είναι ένα καμίνι
που ‘χρυσούς’ μας κάνει όσο σιγοψήνει

Η ζωή μας όλη μια εργασία
κι η μοναδική μας η περιουσία
η ζωή μας όλη είναι μια θυσία
που σκοπό της έχει την ελευθερία

Η ζωή μας όλη είναι ετοιμασία
για ταξίδι αιώνιο με μεγάλη αξία
κι όταν έρθει η ώρα τίποτα δε μένει
μονό η ψυχή μας που ανάσταση προσμένει

Ιωάννης ό Φίλος.
Μάρτιος 2016