Ταξικός Πόλεμος; ή Πόλεμος με όλες τις Τάξεις;

 • Μια εικόνα που έχει ερωτήσεις, περιμένει απάντηση.
 • Μία Κυβέρνηση, πρέπει να βλέπει μόνο Έλληνες, εργαζόμενους και μη,
  • αυτόχθονες,
  • αλλοδαπούς κατοίκους,
  • επαγγελματίες,
  • υπάλληλους,
  • εργαζόμενους,
  • μετανάστες και πρόσφυγες

ισότιμα και δίκαια.

Με όλες τις Τάξεις και υπέρ του κόμματος.
Με όλες τις Τάξεις και υπέρ του κόμματος.