Πολύ Ευχαριστούμε την Παρέα.

Όπου οι Πράξεις συμφωνούν με Λόγια όπου μας λένε,
τότε όλα πρίμα πλέουν και ευτυχία φέρνουν.
Τότε γνωρίζεις τι θα πει, συνέπεια ποιοι έχουν.
Όπου τα Λόγια πιο πολλά κι Πράξεις τόσο λίγες,
τότε το ψέμα κυβερνά, πληθαίνουν οι αδικίες.
Τότε η ελπίδα χάνεται και το όνειρο δεν βγαίνει.

Φίλοι μας, Φίλοι, Φίλοι μας.
Πολύ Ευχαριστούμε.
Τριάντα και Δύο, ήρθανε
κι εκατόν και είκοσι και πέντε, είναι η Παρέα.
Όλοι να είσαστε καλά,
με Υγεία κι Ευτυχία.
Ότι καλό ζητήσετε,
ο Θεός να σας το δώσει,
να είστε πάντα δυνατοί,
με γλέντι στην ζωή σας.