Ιωάννης ό Φίλος: Ειρηνικές και Αναίμακτες οι Μάχες.

Ιωάννης ό Φίλος χαιρετά,
τους Φίλους έναν – έναν,
είναι εδώ και δεν σιωπά,
γιατί όλοι πρέπει να ομιλούν,
για το Φως το Αληθινό,
την Πατρίδα και για την Σημαία.

Είναι ο Καιρός και είναι η Ώρα
και η Αρχή ας γίνει Τώρα,
τα λόγια να είναι της Καρδιάς,
το όπλο να είναι το Μυαλό,
Ειρηνικές και Αναίμακτες οι Μάχες.

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης 2018 Νοέμβριος