Έλληνας Μακεδόνας και μετά ψηφοφόρος.

 

Πολιτικέ, που είσαι εδώ και μου μιλάς γιατί ξεχνάς τι μου χρωστάς;

Κι εγώ φροντίζω για τον αυτοπροσδιορισμό μου,
είμαι Έλληνας Μακεδόνας της Πραγματικής Μακεδονίας.

Δεν έχει δικαίωμα γνώμης για την Μακεδονία κανείς
όταν για την Μακεδονία ομιλεί η Παγκόσμια Ιστορία.
Μακεδονία Σημαίνει, Ελλάδα Ενωμένη.
Την Μακεδονία όποιος Ξεχνά,
είναι παρείσακτος στην Ελλάδα
και πολιτικά, μια αδιάφορη προσωπικότητα.

Έλληνες Ψηφοφόροι.

Περισσότερα….