Επαγρύπνηση, Ενημέρωση, Σχεδιασμός, Συνεργασία, Αγώνας, Μεταρρύθμιση και Ανακατανομή. Άρα Νίκη.

Φίλοι μου, η πατρίδα μας, καράβι ακυβέρνητο, στα βράχια ταξιδεύει. Τιμή στους διδασκάλους μας, που το έχουν καταλάβει. Τίμιοι καθηγητές,

Οι συμβουλές, καλές ή κακές, είναι απλά συμβουλές. Η διαχείριση των συμβουλών κάνει τη διαφορά.

Φίλες και Φίλοι, όλοι μας έχουμε ψηφίσει τις κυβερνήσεις και τις αντιπολιτεύσεις που διακυβέρνησαν την Ελλάδα έως σήμερα. Συνεπώς όλοι