Τι Συμβαίνει…

Τις Σελίδες αυτές, τις επεξεργάζομαι λαμβάνοντας υπ’όψιν τις υποδείξεις σας, παρατηρήσεις και προτάσεις σας.


Εργαζόμαστε ερασιτεχνικά, με επαγγελματική συνείδηση.
Παρακαλώ να λάβετε υπ’ όψη ότι, τα στοιχεία που δημοσιεύονται, τα έχουμε συλλέξει από τις διαφημίσεις των επιχειρήσεων
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Όσοι από τους κατόχους των sites, επιθυμούν την διαγραφή του link που τους αντιπροσωπεύει, μπορούν να το ζητήσουν με e-mail: michaelidespost@gmail.com

μεταφερθείτε στην σελίδα Αναζήτησης

Theme by Anders Norén