Αξίζει της Εμπιστοσύνης μας;;;

114-Αυτό το Ταξίδι δεν πρέπει να το χάσει κανείς
Η Ενημέρωση, είναι προνόμιο των Ανθρώπων. Αυτό το Ταξίδι δεν πρέπει να το χάσει κανείς.

Ποιος από όλους τους κομματικούς σχηματισμούς;
Ποιος από όλους τους πολιτικούς ηγέτες;
Ποιος από όλους τους βουλευτές;
Ποιος από όλους τους πολιτικούς;
Ποιος από όλους τους πρωτοεμφανιζόμενους σωτήρες;
Ποιος από όλους τους συνταγματολόγους;
Ποιος από όλους τους πολιτικούς αναλυτές;
Ποιος από όλους τους οικονομικούς αναλυτές;
Ποιος από όλους τους δημοσιογράφους;
Ποιος από όλους τους πνευματικούς ανθρώπους;

Είμαστε έτοιμοι να τους αναδείξουμε;

 

  • Αναρωτηθήκαμε ποτέ;;; Ποιος ?!!!
  • Προσοχή στις λεπτομέρειες.
  • Αυτήν την φορά να είμαστε έτοιμοι!!!
  • Να γνωρίζουμε τί θέλουμε, ακριβώς.
  • Ούτε Δεξιά Πρόβατα.
  • Μήτε Αριστερά Πρόβατα.
  • Ενημέρωση, Γνώση, Αλήθεια, Παρρησία.
  • Παιδεία, Εργασία, Οικονομία, Ελευθερία.